Short Term DWAs as of July 21, 2021

 

 

 

 

First Nation

Water System

Date Issued

Advisory

AT  (2)

 

 

 

Mushuau Innu

Natuashish Public Water System

2020/10/21

BWA

Fort Folly

Fort Folly PWS

2021/07/19

BWA

QC (1)

 

 

 

Innu

NAT PWS

2021/07/15

BWA

ON  (10)

 

 

 

Big Grassy

Big Grassy Public Water System

2021/03/09

BWA

Chippewas of The Thames

Chippewas of The Thames PWS

2021/07/07

BWA

Animakee Wa Zhing

Regina Bay PWS

2021/06/18

BWA

Animakee Wa Zhing

Windigo Island

2021/06/22

BWA

Pikangicum

Pikangicum PWS

2021/07/19

BWA

Mishkeegogamang

Ace Lake Public Water System

2020/09/08

BWA

Lac La Croix

Lac La Croix PWS

2021/05/13

BWA

Mishkeegogamang

Mishkeegogamang 63B Public Water System

2021/01/07

BWA

Zhiibaahaasing

Zhiibaahaasing Private Water System

2021/03/08

BWA

 

Wabigoon Lake

Wabigoon Lake PWS

2021/07/19

BWA

MB  (2)

 

 

 

Sandy Bay

Sandy Bay PWS

2021/07/19

BWA

Mathias Colomb

Mathias Colomb Townsite Public Water System

2020/09/17

BWA

SK (12)

 

 

 

English River

La  Plonge PWS

2021/7/9

BWA

Montreal Lake Cree Nation & Lac La Ronge

Little Red River Public Water System

2021/03/22

BWA

English River

Wapachewunak PWS

2021/06/14

BWA

Okanese

Okanese Public Water System

2020/08/28

BWA

Nekaneet

Nekaneet PWS

2021/06/11

BWA

Pelican Lake

Pelican Lake PWS

2021/06/23

BWA

Cowessess

No. 73 PWS

2021/07/19

BWA

Peter Ballantyne Cree

Chief Joseph Custer Reserve no. 201 PWS

2021/04/30

BWA

Peter Ballantyne Cree

Southend No 200 PWS

2021/7/16

BWA

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagime Anishinabek

Sakimay Public Water System

2021/02/24

DNC Type 2

Zagime Anishinabek

Sakimay Public Water System

2021/07/14

BWA

Ahtahkakoop

Ahtahkakoop Public Water System

2021/5/3

BWA

AB (3)

 

 

 

 

 

 

 

O'Chiese

O'Chiese Truck Stop Semi-Public Water System

2021/03/17

DNU

Beaver

Child Lake Band Office

2021-06-07

BWA

Beaver

Childs Lake Multi-purpose Bldg SPWS

2021/5/01

BWA